Dobar Kamen d.o.o.

Proizvodi

Sirovina

Mikronizovani kalcijum

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Mleveni kalcijum

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Punioci

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Granulati

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Katalog Proizvoda
Katalog Proizvoda

Sirovina

Osnovne karakteristike sirovine 

Osnovne karakteristike sirovine

 • Mineralnu sirovinu, kalcitski mermer metamorfnog tipa, eksploatišemo iz sopstvenog ležišta na padini planine Venčac kod Aranđelovca i prerađujemo koristeći fleksibilne tehnološke postupke koje menjamo u zavisnosti od specifičnosti zahteva naših cenjenih kupaca.
 • Preradom dobijamo tri grupe proizvoda:
  • kalcijume,
  • punioce i
  • granulate.