Dobar Kamen d.o.o.

Proizvodi

Sirovina

Mikronizovani kalcijum

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Mleveni kalcijum

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Punioci

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Granulati

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Katalog Proizvoda
Katalog Proizvoda

Punioci
punioci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosejani proizvodi

 • Grupu punilaca odlikuje homogen hemijski sastav bez štetnih primesa, ravnomerna raspodela
  zrna, definisan granični raspon krupnoće i otpornost na vremenske uslove.

Opšte karakteristike

 • U prosejane proizvode spada i tzv. Filer 1x mleven sa granulacijom od 0,0-0,8 mm, odnosno
  0,1-0,8 mm. To je prirodni kalcijum-karbonat (kalcit) kojeg odlikuje ravnomerna raspodela
  zrna, otpornost na uticaj vremenskih uslova kao i visoka tvrdoća.
 • Koristi se u proizvodnji raznih vrsta maltera, lepkova, fasada i ostalih građevinskih
  materijala ali i kao dodatak stočnoj hrani.