O Nama

Dobar Kamen d.o.o.

Upravljanje kvalitetom

Podrška korisnika

Istraživanje i razvoj

Životna Sredina

Budućnost


Dobar Kamen d.o.o.

 • Privredno društvo za eksploataciju, preradu i promet mineralnih sirovina Dobar Kamen d.o.o., iz Aranđelovca je proizvođač kalcijum karbonatnih punila, filera i granulata.
 • Posedujemo sopstveni rudnik izuzetno kvalitetnog kalcitskog mermera (kalcita) na planini Venčac, pored Aranđelovca.
 • Naše prisustvo na tržištu usmereno je ka specifičnim zahtevima naših sadašnjih i potencijalnih korisnika, koje možemo ispuniti zahvaljujući fleksibilnim tehnološkim postupcima u pogonu prerade.

Upravljanje kvalitetom

 • Konstantan kvalitet mineralne sirovine i njene višedecenijske rezerve, preduslov su dobijanja specifičnih finalnih proizvoda standardnih karakteristika kao i garancija za dugoročno prisustvo na tržištu.
 • Procedure kvaliteta, savremeno opremljena laboratorija i proizvodna oprema, stručni i obrazovani kadrovi, stroga hijerarhija i jednostavna organizacija, garantuju našim korisnicima da smo siguran i pouzdan partner.

Podrška korisnika

 • Pružanje tehniče podrške korisnicima kao i sve aktivnosti u vezi proizvodnog programa, prodaje, logistike i primene, su svakodnevna aktivnost kompanije.
 • Nudimo savete i kompletan inženjering o svim pitanjima vezanim za tehničke karakteristike i mogućnosti primene naših proizvoda.
 • Neposredan kontakt i saradnja sa korisnicima je apsolutni prioritet.

Istraživanje i razvoj

 • Stalno praćenje potreba korisnika, uočavanje novih trendova u primeni, pronalaženje novih aplikacija za naše finalne proizvode, su izazovi za dalja istraživanja i razvoj.
 • Kroz kontinuiranu razmenu informacija sa korisnicima, stalno usavršavanje tehnoloških režima proizvodnje i saradnju sa institutima, radimo na stalnom poboljšanju finalnih proizvoda i na razvoju novih.
 • Uvođenje inovacija i razvoj novih proizvoda, su naš apsolutni prioritet. Opredeljenje za ulaganje u istraživanje i razvoj, uz adekvatne investicije u proizvodni proces, kontinuirano obezbeđuje povećanje proizvodnih kapaciteta, poboljšanje kvaliteta i asortimana proizvoda. Takav pristup, održava naš ugled kao kompetentnog partnera u oblasti proizvodnje kalcijum karbonatnih punila, filera i granulata.

Životna sredina

 • Strogo vodimo računa o optimalnom korišćenju prirodne sirovine. Svi zaposleni, u toku radnog procesa, u svemu poštuju mere zaštite životne sredine utvrđene tehnološkim projektima i zakonskom regulativom.
 • Tokom eksploatacije, mineralna sirovina se koristi u celosti uz striktno poštovanje mera rekultivacije.
 • U pogonu prerade svaka tehnološka celina ima svoj filterski sistem tako da prašina, koja je jedini potencijalni zagađivač okoline, ostaje unutar zatvorenog sistema kretanja samlevenih
  materijala.

Budućnost

 • U budućnosti ćemo se fokusirati na srednjoročnu i dugoročnu saradnju sa svojim korisnicima. Kontinuirano ćemo raditi na poboljšavnju kvaliteta i asortimana proizvoda u skladu sa opredeljenjima i zahtevima naših korisnika.
 • Strateški cilj kontinuiranog razvoja novih oblasti primene već postojećih i novih proizvoda ostvarićemo usavršavanjem proizvodnih celina, što će omogućiti da odgovorimo na potrebe naših korisnika, kako u delu povećanja kapaciteta tako i u obezbeđenju kvaliteta postojećih i razvoju novih proizvoda.
 • Sve prethodno definisane aktivnosti pratiće stalna obuka i usavršavanje naših zaposlenih.