Dobar Kamen d.o.o.

Proizvodi

Sirovina

Mikronizovani kalcijum

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Mleveni kalcijum

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Punioci

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Granulati

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Katalog Proizvoda
Katalog Proizvoda

Mleveni kalcijum
mleveni kalcijum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mleveni proizvodi

 • Od belog (W) ili sivog (G) kalcijum-karbonata, mlevenjem se dobija grupa finih punilaca
  opsega od 63-200 μm.
 • Odlikuje ih izuzetna hemijska čistoća i specifična granulometrijska struktura.

Opšte karakteristike

 • Grupa mlevenih prirodnih kalcijum-karbonata (kalcita) se odlikuje visokom hemijskom
  čistoćom, tačno definisanom gornjom graničnom krupnoćom i specifičnom granulometrijskom
  strukturom.
 • Koristi se kao punilac i materijal za završne premaze, u industriji gume, plastike i
  sredstva za čišćenje, u hemijskoj industriji, za proizvodnju stakla, u livarstvu i u industriji
  keramike.