Dobar Kamen d.o.o.

Proizvodi

Sirovina

Mikronizovani kalcijum

 • DobCal 3 – 10μm-W/G
 • DobCal 5 – 20μm-W/G
 • DobCal 6 – 24μm-W/G
 • DobCal 7 – 45μm-W/G

Mleveni kalcijum

 • DobCal 10 – 63μm-W/G
 • DobCal 12 – 100μm-W/G
 • DobCal 15 – 150μm-W/G
 • DobCal 20 – 200μm-W/G

Punioci

 • Filer 0,0 – 0,2 mm
 • Filer 0,0 – 0,8 mm
 • Filer 0,1 – 0,8 mm

Granulati

 • Granulat 0,2 – 0,5 mm
 • Granulat 0,5 – 1,2 mm
 • Granulat 0,3 – 1,2 mm
 • Granulat 1,2 – 2,2 mm

Granulati
granulati
 

 

 

 

 

 

 

 

Prosejani proizvodi

 • Grupu granulata odlikuje homogen hemijski sastav bez štetnih primesa, ravnomerna raspodela
  zrna, definisan granični raspon krupnoće i otpornost na vremenske uslove.

Opšte karakteristike

 • Ovaj grupa prosejanih proizvoda je od prirodnog kalcijum-karbonata (kalcit) visoke hemijske
  čistoće. Minerološki, to je mermerisani krečnjak (metamorfnog tipa) sa kristalnom
  romboedarskom strukturom.
 • Granulate odlikuje ravnomerna raspodela zrna, definisan granični raspon krupnoće, velika
  tvrdoća i otpornost na vremenske uticaje.
 • Koristi se u proizvodnji raznih vrsta maltera, fasada i drugih građevinskih materijala.