Početna

Dobar Kamen d.o.o.

Risovački put BB
P.Fah: 10
34300 Aranđelovac
Republika Srbija

Tel.: +381 34 70 50 50
Tel.: +381 34 70 50 60
Fax: +381 34 710 711
E-mail: office@dobarkamen.rs
Web: www.dobarkamen.rs


Dobrodošli

  • Privredno društvo za eksploataciju, preradu i promet mineralnih sirovina Dobar Kamen d.o.o., iz Aranđelovca osnovano je 2005.godine kao proizvođač kalcijum karbonatnih punila, filera i granulata.
  • Posedujemo sopstveni rudnik izuzetno kvalitetnog kalcitskog mermera (kalcita) na planini Venčac, pored Aranđelovca. Ispitane i verifikovane rezerve kalcitskog mermera (kalcijum-karbonata) od strane relevantnih institucija i resornog Ministarstva su tolike da nam obezbeđuju višedecenijsku eksploataciju sirovine. Raspolažemo neophodnom rudarskom mehanizacijom koja nam omogućuje efikasnu i kvalitetnu eksploataciju mineralne sirovine.
  • U periodu od 2009. do 2010. godine izgradili smo sopstvenu fabriku za preradu koja se nalazi u Aranđelovcu (Južna industrijska zona). U ovoj fabrici obavljamo poslove na drobljenju, mlevenju i mikronizaciji kalcijum-karbonata. Kao finalne proizvode dobijamo specifična mikronizovana punila, filere i granulate koji se koriste u industriji plastike, industriji gume, proizvodnji adhezivnih proizvoda ( proizvodi za završne radove u građevinarstvu: malteri, lepkovi, glet mase i sl.)
  • Instalirana oprema u našoj fabrici za preradu nam obezbeđuje godišnji kapacitet veći od 35.000 tona finalnih proizvoda, zavisno od strukture proizvoda.
  • Naše prisustvo na tržištu usmereno je ka specifičnim potrebama sadašnjih i potencijalnih korisnika. Takve specifične zahteve, iz ugla različitih kvaliteta i kapaciteta, možemo ispuniti zahvaljujući fleksibilnim tehnološkim postupcima.